Traumebehandling

Traumebehandling er afgørende for at håndtere psykologiske traumer, der opstår efter traumatiske hændelser.

Når en choktilstand ikke bearbejdes inden for de første 2 måneder, kan den udvikle sig til et traume. Ubehandlet traumer kan udvikle sig til PTSD.

Effektiv traumebehandling er nøglen til at overvinde dette og finde vej tilbage til velbefindende. 

Vi tilbyder vi en bred vifte af terapeutiske metoder, herunder den anerkendte EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapi som er anbefalet af WHO. En af fordelene ved EMDR terapi er, at den er hurtigere og mere effektiv end andre terapeutiske tilgange. Vi skaber et terapeutisk rum med den plads, tid og varme, som arbejdet kræver. 

Chokfasen: Reaktionen på en traumatisk begivenhed

Chokfasen er den første fase, der opstår i forbindelse med en traumatisk begivenhed. Det kan være i forbindelse med:

 • Trafik- eller flyulykke
 • Ildebrand
 • Fysisk skade eller alvorlig sygdom
 • Krig, terror eller kidnapning
 • Indlæggelse eller operation
 • Dødsfald
 • Seksuelle overgreb
 • Vold, trusler eller stalking
 • Skilsmisse eller familiekrise
 • Social udstødelse eller krænkelse
 • Fattigdom
 • Vanskelig fødsel

Uanset årsagen er symptomerne på chok ofte ens. Chokket udløser en kraftig reaktion i kroppen, hvor adrenalinen pumper, hvilket kan føre til hurtig hjertebanken, svimmelhed og kvalme. Mennesker reagerer typisk ved enten at stivne i frygt eller at kollapse af overvældelse. Disse reaktioner er tegn på angst og overvældelse. Situationen kan være så overvældende og chokerende, at personen ikke er i stand til at bearbejde alle indtrykkene. Personen kan opfattes som aggressiv, fjern eller magtesløs.

Fra chok til traume: Langvarige virkninger

Nogle oplever, at indtrykkene fra en traumatisk begivenhed gemmer sig i kroppen og hjernen. De forbliver i alarmberedskab og reagerer, som om faren stadig er til stede. Dette kan resultere i en kronisk stresstilstand. Et ubehandlet traume påvirker følelser, tanker, handlinger og adfærd – og kan udvikle sig til PTSD.

Traumer kan deles op i to underkategoerier: Choktraumer (der kan udløse PTSD) og komplekse traumer (der kan udløse C-PTSD). Komplekse traumer kan være sværere at behandle end  choktraumer, fordi de  vedrører flere traumatiske situationer og påvirker vores selvbillede, udvikling, fysiologi, relationer m.m.

Traumeterapi kan være afgørende for at starte og støtte helingsprocessen. Det er vigtigt, at kroppen og psyken lærer at adskille fortiden/traumer fra nutiden. Det får alarmsystemet til at falde til ro og mindske/fjerne symptomer. Traumer bliver til en minde, uden at forstyrre og vække personens alarmsystem. 

Traume og PTSD

Vi anvender forskellige metoder til at behandle traumatiserede personer og hjælpe dem med at bearbejde chok og traumer. Målet med behandlingen er ikke at glemme ens historie, men at acceptere den og være i stand til at tænke på den uden at bryde sammen. Dette giver plads til at leve i nuet i stedet for at være fokuseret på fortiden.

Det er vigtigt at være opmærksom på ens indre signaler for at identificere et muligt traume. Nogle tegn på et traume kan være:

 • Man virker mere stresset, urolig, ængstelig og letpåvirkelig
 • Man er hurtig parat til, at “det farlige” vender tilbage
 • Man har svært ved at styre sine følelser og bliver hurtig vred
 • Man har undgåelsesadfærd
 • Man har svært ved at opleve helhed, mening og virkelighed i hændelsen
 • Man har mistet tillid til andre mennesker
 • Man er ramt af selvkritik, skyld eller skam
 • Man genoplever de svære situationer, tankerne kredser om det
 • Man er hypersensitiv og bliver påvirket og berørt, når andre oplever en lignede hændelse

Hvis traumet forbliver ubehandlet, kan det føre til PTSD og følgende reaktioner:

 • Man har flashbacks, hvor man genoplever den livstruende episode. Enten som mareridt, når man sover, eller når man er vågen  
 • Man føler, at verden er et farligt sted 
 • Man er angst og altid på vagt, og selv den mindste lyd kan få én til at fare sammen  
 • Man undgår ting eller situationer, der minder om den livstruende hændelse
 • Man er irritabel og bliver hurtigt vred, og man har svært ved at huske og koncentrere sig 
 • Man har svært ved at sove
 • Man forandrer sig. Man reagerer anderledes og interesserer sig ikke længere for det, man plejer
 • Man føler ligegyldighed og har svært ved at føle kærlighed og nærvær 
 • Man føler måske skyld og skam 
 • Man er måske begyndt at misbruge alkohol, hash eller stoffer

Ved at søge professionel traumebehandling kan du få den nødvendige hjælp til at genvinde dit velbefindende og skabe en positiv fremtid. Kontakt os i dag for at begynde din rejse mod heling og styrke med vores effektive  traumebehandling.

Ofte stillede spørgsmål om Traumer

Traumer kan sætte sig i vores ubevidsthed.  Vi er ikke i stand til at huske alle lyde, dufte, farver og ord, som er forbundet med chokket (vi husker kun ca. 10 % af indholdet). Men vores kroppe husker alt. Derfor kan vores gamle traumer dukke op på et senere tidspunkt i livet.

Vi kan reagere forskelligt på den samme situation. Nogle kan være meget lidt påvirkede, og andre kan være udsat for stort chok. Vores biopsykosociale ressourcer har indflydelse på vores reaktioner, dvs. genetisk sårbarhed, selvværd, adfærd, følelser, hukommelse, sociale evner, kultur, familiesituation, uddannelse, køn, immunforsvar, fysisk sundhed og omgangskreds. Det, hvordan vi reagerer, afhænger også af andre elementer, fx om vi har været udsatte for langtidsvarig eller enkeltstående trauma, og om vi har fået hjælp lige efter den traumatiske situation. Ikke alle potentielt traumatiske begivenheder fører til varig følelsesmæssige og psykiske skader. Nogle mennesker kommer sig hurtigt fra selv de mest tragiske oplevelser. Andre er hærget af oplevelser, der på overfladen synes at være mindre foruroligende. Man er også mere tilbøjelig til at blive traumatiseret af en stressende oplevelse, hvis man allerede er under stress/pres, eller hvis man er blevet traumatiseret før fx under barndom.

Ja, børnene er faktisk mere udsatte end voksne, fordi psykologiske traumer påvirker udviklingen af deres hjerner. De lider mest, når den katastrofe, de var vidne til, var forårsaget af mennesker. Deres virkelighedsopfattelse og tillid til andre mennesker kan være påvirket. Man kan arbejde med traumatiserede børn på forskellige måder, fx via eksternalisering. Det er værd at nævne Sandplay, tegneterapi, visualisering og metoder, som har rødder i EMDR.
Børn er særlig udsatte, når deres forældre også har været udsat for trauma. Forældrene kan mangle overskud, overse barnets psykiske og fysiske behov og virke fraværende. Familien kan have svært ved at finde en balance ift. deres fortid. De kan tie om fortiden eller være alt for meget optaget af den. Det kan påvirke barnet. Barnet kan enten skabe sin egen version af den traumatiske historie og tro på den eller være udsat for kronisk retraumatisering. De kan også have svært ved at regulere barnets selvstændighed. Barnet kan fx være overladt til sig selv eller være overbeskyttet. Forældrenes tillid til andre mennesker og et sort-hvidt perspektiv kan smitte af på barnet.
Børnene kan også være sekundært traumatiserede via forældrenes fortællinger, fx når de hører forældrenes fortællinger om krig. De kan være kronisk bange for krig og udvikle destruktiv adfærd. Her er det vigtigt, at man arbejder systemisk og skaber en balance i familiens turbulente liv.

Ubehandlet traumer kan være årsagen til PTSD. Man reagerer forskelligt på de ubehandlede traumer. Man kan få angst, depression, psykoser, selvskade, spiseforstyrrelser, OCD, personlighedsforstyrrelser, sort-hvidt perspektiv, uarbejdsdygtighed, sociale problemer, koncentrationsbesvær, varige problemer med korttidshukommelse, uro i kroppen, voldelig adfærd, dissociation, flashback som kommer når man er i stilhed, tillidsmangel, søvnbesvær og isolation. Man kan også udvikle hjerte-kar-sygdomme og blodpropper. Samtidig kan de kroniske sygdomme som allergi, astma, migræne, psoriasis og diabetes forværres, når kroppen bliver udsat for langtidsvarigt traume og stress.