Traume- og PTSD behandling med EMDR-terapi

 

EMDR hjælper dig til, at fortid forbliver fortid, og nutid bliver nutid.

 

Traumatiske hændelser efterlader spor i hjernen, som kræver behandling for at forhindre, at de får negative konsekvenser for helbredet. EMDR terapien kan hjælpe til at mindske forstyrrelsen ved erindringsbillederne og følelserne, som er knyttet til selve traumet.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)  en en velrenommeret terapiform, der er specielt udviklet til at hjælpe personer med at bearbejde traumatiske minder og opnå en sundere psykisk tilstand. Denne metode blev opfundet af psykologen Francine Shapiro i slutningen af 1980´erne. EMDR er blevet anerkendt af WHO som en af de bedste metoder til behandling af især stress relaterede lidelser, foruden adskillige forskningsundersøgelser har vist, at EMDR er en af mest effektive terapier til behandling af PTSD.

EMDR omfatter en kombination af samtale, brug af standardiserede metoder og bilateral stimulation (tosidig påvirkning af hjernen). Man arbejder ikke kun med tanker, men også med følelser og kroppen. Kroppen har sin egen erindring og bevarer de negative følelser og fysiske oplevelser forbundet med den traumatiske oplevelse. En hændelse kan på den måde “fryse i tid” og sætte sig fast i den højre hjernedel. Når man stimulerer to hjernedele, bliver det traumatiske situation ændret til en minde.

I praksis:

Terapeutens finger føres skiftevis til højre og venstre foran klientens øjne for at skabe en gunstig påvirkning af begge hjernehalvdele, der ellers pga. traumer og hændelser har haft svært ved at “arbejde sammen”. Undersøgelser viser, at under EMDR session ser man et skift fra aktivitet i den højre hjernehalvdel til øget aktivitet i den venstre side af hjernen. På denne måde sætter man bearbejdningsprocessen i gang. Det kan sammenlignes med en proces, som forgår  under REM (Rapid Eye Movement) søvnen. Bilateral stimulation kombineret med en eksponering for erindringer, har en beroligende effekt på det autonome nervesystem og kan reducere/eliminere traumer.

 

Vi behandler:

 • Akutte chok tilstand og traumer (Assyst-EMDR) – op til 3 mdr. efter den traumatiske oplevelse.
 • Enkeltsående traumer fx dødsfald, vold, voldtægt, skilsmisse, ulykke, katastrofer, fyring, sygdom, krigsoplevelser m.m.
 • Transgenerationelle traumer
 • Barndomsrelaterede problematikker fx omsorgssvigt, overgreb, psykisk og/eller fysisk vold, m.m

EMDR kan også være gavnlig i behandling af:

 

 • Fobier fx skræk for fly, broer, elevatorer, edderkopper osv.
 • Selvmordsforsøg
 • Stress og udbrændhed
 • Depression
 • Angst
 • Smertelindring
 • Mobning
 • Misbrug
 • Selvværdsproblemer
 • Spiseforstørrelser
 • Afhænginghedsproblematik
 

 

Du bør kun gå i EMDR terapi hos en godkendt EMDR behandler, som har taget sin uddannelse på en EMDR Institut. Du kan finde en autoriseret EMDR-terapeut på https://www.emdr.dk/ Er du i tvivl eller har har du mødt en uautoriseret EMDR behandler, så kontakt info@emdr.dk eller info@emdrcenterdanmark.dk

JC Terapi bruger EMDR trådløse udstyr, som er anbefalet af EMDR Danmark. EMDR-Kit giver en række muligheder for bilateral stimulation. Terapeuten styrer EMDR Kit via sin app. Terapeuten vælger lysrøret til  visuel stimulation, pulsatorer til taktil stimulation eller hovedtelefoner til auditiv stimulation. Nogle gange bruger vi to af dem på samme tid. På denne måde kan vi endnu bedre støtte vores klienter og bearbejde deres traumer.

Ofte stillede spørgsmål om traume- og PTSD-behandling med EMDR Terapi

EMDR-terapi har vist sig at være mere effektiv end andre metoder og har dokumenterede resultater. EMDR kan hjælpe med at reducere og eliminere traume- og PTSD-symptomer og skabe varig forandring. EMDR-terapi er også kortvarig og fokuserer ikke nødvendigvis på at tale om traumet, hvilket kan være en fordel for nogle mennesker. Samtidigt er EMDR billigere end andre metoder, fordi den er mere effektiv. Allerede efter 2-4 sessioner kan man mærke en forbedring.

Typiske symptomer på PTSD omfatter mareridt, flashbacks, angst, søvnproblemer, følelsesmæssig dysregulering og undgåelse af traumeudløsende situationer. PTSD-behandling med EMDR-terapi kan hjælpe med at reducere og lindre disse symptomer og give dig mulighed for at genvinde kontrol over dit liv.

EMDR-terapi er velegnet til alle (små børn, unge, voksne, ældre), men det er vigtigt at konsultere en kvalificeret EMDR-terapeut for at vurdere, om det er den rette tilgang for dig. Terapeuten vil evaluere dine individuelle behov, traumets art og din generelle helbredstilstand for at sikre, at EMDR-terapi er den passende behandlingsmetode for dig. Metoden er ikke farlig og har ingen bevirkninger. Dog er det vigtigt, at man er behandlet hos en certificeret EMDR-terapeut.

EMDR behandlingen følger et meget struktureret program. EMDR-terapi indebærer 8 faser, hvor terapeuten  hjælper dig med at identificere og bearbejde de traumatiske minder. Ved hjælp af øjenbevægelser, lyd eller taktile stimulationer hjælper terapeuten med at stimulere dine hjerneprocesser og skabe forandring i måden, du oplever og reagerer på traume. Terapeuten vil guide dig gennem processen og støtte dig undervejs.

Varigheden af PTSD-behandling med EMDR kan variere afhængigt af individuelle faktorer, herunder sværhedsgraden af din traume- eller PTSD. Nogle mennesker oplever positive resultater allerede efter få sessioner, mens andre har brug for flere sessioner for at opnå fuld effekt. Terapeuten vil sammen med dig udarbejde en behandlingsplan, der passer til dine behov og mål.