Psykoterapi

MPF psykoterapeuter skal leve op til en række kriterier om uddannelse og erfaring for at få lov til at kalde sig Psykoterapeut MPF. Denne beskyttede titel er klienternes garanti for, at terapeuten har de kompetencer, der skal til for at give den rigtige hjælp og behandling.

Læs mere: psykoterapeutforeningen.dk

 

 

Psykoterapi v/Teresa Jakubczyk Clausen

 

Den teoretiske og metodiske tilgang

Det videnskabelige udgangspunkt for vores terapi er den eksistentielle-humanistiske psykologi, der tager udgangspunkt i, at mennesket har et valg, ansvar, frihed og mulighed for at forme sin egen personlighed og sit liv ved at lytte til sine egne behov og foretage et valg. Ifølge den humanistiske psykologi kan man foretage disse valg i overensstemmelse med egne drømme og behov. Man afviser ikke, at mennesket påvirkes af arv og miljø. Men mennesket er i stand til at forholde sig til disse påvirkninger og ikke lade sig styre af dem. Den humanistiske psykologi er beslægtet med den eksistentielle (“at være et menneske”) og bidrager til udviklingen af menneskets kreative sider og muligheder for selvrealisering.

Vi arbejder ud fra den integrative tilgang, dvs. at vi benytter os af en stor vifte af metoder inden for psykoterapien. Klienten skal ikke tilpasse sig metoden, derimod tilpasses metoden til klienten. Det gør den integrative tilgang mere progressiv, fleksibel og effektiv end andre klassiske former for terapi. Den terapeutiske samtale er præget af en ligeværdig dialog, anerkendelse og respekt. Vi sammensætter og tilpasser altid vores tilgang til den enkelte klient.

Metoder

EMDR

hvor vi hjælper klienten med at minimere ubehag forbundet med traumer fx overgreb, krig, overfald, ulykker, mobning, voldtægt, vold eller barske opvækstvilkår. EMDR bliver også anvendt i håndtæring af angst, fobier, stress, panik, depression, sorg og reaktioner på fysiske sygdomme. Terapeuten låser op for problemet og påvirker kroppen skiftevis i højre og venstre side enten via øjenbevægelser, tapping eller lyd. Når kroppen stimuleres på denne måde aftager/forsvinder ubehaget forbundet med de svære oplevelser, og nervesystemet bliver reguleret. Ifølge WHO er EMDR en af de bedste metoder til behandling af traume og PTSD.

Læs mere: https://www.emdr.dk/Hvad-er-EMDR.aspx

Metakognitiv terapi (MCT)

hvor vi hjælper klienten med at registrere destruktive tanker uden at give dem alt for meget opmærksomhed og finder en metode, der hjælper med at aflede klientens tanker. Folk med angst og depression kan have gavn af denne terapiform.

Systemisk terapi

hvor vi har fokus på relationer. Udfordringer hos en person vil ofte være et udtryk for samspillet med omverdenen, hvor klienten påvirker og bliver påvirket af det, der sker omkring. I terapien forsøger vi at påvirke en del af systemet ved at ændre adfærdsmønstre hos en eller flere personer. Denne terapiform er særligt gavnlig for familier i krise eller med udfordringer.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT)

hvor vi hjælper klienten med at identificere negative og uhensigtsmæssige tankemønstre og den adfærd, de resulterer i. Vi hjælper med at ændre den, således at der sker en opløsning af de selvbegrænsede tanker. Folk med depression, angst og OCD kan have gavn af denne terapi.

Narrativ terapi

hvor vi betragter klienten som adskilt fra sine problemer. Dette giver klienten mulighed for at få afstand til problemet samt at gennemskue, hvilke værdier, der er vigtige i klientens liv. Sammen med klienten skaber vi mere gavnlige fortællinger om klientens liv (narrativ traumeterapi) og bruger narrativ eksponeringsterapi (NET), hvor vi skaber en sammenhængende livshistorie. Personer med mange og komplekse traumer kan have gavn af denne terapiform.

Compassionfokuseret terapi (CFT)

hvor vi lægger vægt på at udvikle medfølelse og compassion for sig selv og andre for derigennem at øge klientens trivsel og styrke vejen til helbredelse. I denne tilgang er vi meget anerkendende. Terapiformen er gavnlig for folk, der har været udsat for omsorgssvigt, forventningspres, kritik og som oplever selvkritik, skam og vrede eller angst.

Kontakt JC Terapi

Har du spørgsmål? Kontakt os endelig

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Ring til os på telefon (+45) 52 34 01 58 eller send en mail til kontakt@jcterapi.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

(+45) 52 34 01 58
kontakt@jcterapi.dk