Kommuner

Vi har gennem mange år arbejdet med udfordrede familier og har en rig erfaringsbase i arbejdet med komplekse problemstillinger på området. Som sagsbehandler er det din garanti for en høj faglig kvalitet og et tæt samarbejde. Vi sigter mod, at en indsats med familiebehandling afsluttes inden for 1 år med besøg af konsulenten 1- 2 gange om ugen. Dog tager vi også imod de langvarige projekter. Vi matcher familien med en konsulent, som kender familiens kulturelle baggrund. Det sikrer tillid og motivation fra familiens side til at tage imod vores støtte. Vi tager udgangspunkt i handleplansmålene og arbejder løsningsfokuseret med familiens ressourcer og forandringspotentialer. Vi arbejder primær ud fra en systemisk- og narrativ tilgang, men supplerer ofte vores tiltag med traumeterapi, parterapi, stressbehandling og praktisk-pædagogisk støtte. Vi er optaget af at få mangfoldigheden af fortællinger om familien frem i lyset, som kilde til bedre forståelser af hvem de er og hvilke ressourcer de har. Vi forsøger at skabe en fundament for deres forandring ved at skabe nye positive fortællinger om deres liv og sætte fokus på deres potentialer.  Vi forsøger at erstatte de negative mønster dem med positive tendenser og støtte familien i deres selvstændiggørelse. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og står til rådighed alle ugens dage. Vi skriver notater efter hvert besøg hos familien og udarbejder løbende statusrapporter (hver 3. måned).

 

Vores ydelser:

 • Serviceloven § 71, st. 3: Overvåget samvær
 • Serviceloven § 71, stk 2: Støttet samvær
 • Serviceloven §52, stk 3, nr 3: Familiebehandling og Intensiv familiebehandling
 • Serviceloven § 52, stk 3, nr 3 og § 52, stk 3, nr 2: Forebyggende familiebehandling for spædbørnsfamilier
 • Serviceloven § 52, stk 3, nr 6: Kontaktperson til børn og unge
 • Serviceloven § 76, stk 2 og § 76, stk 3, nr 2: Efterværn
 • Serviceloven § 85: Socialpædagogisk støtte
 • Serviceloven § 52, stk 3, nr 9: Observationsopgaver – forældre og børn
 • Serviceloven  § 54: Støtteperson til forældre med anbragte børn
 • Forældrekurser
 • Traume-kurser til fagprofessionelle 
 • Vurdering af forældrekompetencer
 • Børnesamtaler
 • Traumeterapi – børn og voksne
 • Psykoterapi – børn og voksne
 • Psykoedukation –  diagnoser

Institutioner

 

 • I kan bruge vores ekspertise i forbindelse med vejledning inden for området
 • Vi holder følgende foredrag: “Usynlige børn i risikozonen”, “Traumatiserede flygtningebørn” 
 • Vi holder kurser: “Specialistkursus – pædagogisk arbejde med traumatiserede flygtningebørn” (se Aktuelle Tilbud)
 • Vi holder gruppeforløb for forældre med fokus på forældrekompetencer, som velegnet til flygtningeforældre, sårbare forældre, samt forældre med psykiske eller kognitive udfordringer (se Aktuelle Tilbud)