Kommuner

Vores samarbejdspartner:

Aarhus kommune logo

Vores kerneværdier

 

Kvalitet
Vi har gennem mange år arbejdet med familier, og vi har derfor en rig erfaringsbase i arbejdet med komplekse problemstillinger, f.eks. psykiske og fysiske diagnoser, misbrug, relationsproblematikker, selvmordsforsøg, selvskade, overgreb, vold, voldtægt, integration, skoleproblematikker, kriminalitet, personlige og praktiske udfordringer samt chok og traumer. Samtidigt benytter vi os af supervisioner, tager diverse efteruddannelser og er opdateret ift. forskning inden for området. Det er jeres garanti for en høj faglig kvalitet. Vi sigter mod, at en indsats med familiebehandling afsluttes inden for 1 år med besøg af konsulenten 1- 3 gange om ugen. Dog tager vi også imod de langvarige projekter. Vi kan rykke ud akut og dække ind alle ugens dage, både om dagen, aftenen og natten – til samme pris. Vi står til rådighed både fysisk og telefonisk. Vi har vores lokaler i Aarhus C, men tilbyder også ambulant familiebehandling hjemme hos familien.

Vi tager udgangspunkt i handleplansmålene. Forløbene tilpasses i et samarbejde mellem kommunen, terapeuten og familien med fokus på, hvilke udviklingsområder der vurderes til at være gavnlige for familien, og hvilke ressourcer familien har. Vi matcher familien med en konsulent, som kender familiens kulturelle baggrund. Det skaber tillid og motivation til at tage imod vores støtte. Vi kan skræddersy et individuelt behandlingsprogram, hvor vi både bruger de psykologiske og pædagogiske metoder. Vi arbejder primært ud fra en compassionorienteret, systemisk, kognitiv og narrativ tilgang, men supplerer ofte vores tiltag med traumeterapi, parterapi, stressbehandling, praktisk-pædagogisk støtte og pædagogiske metoder. Læs mere om vores arbejdsmetoder under Pædagogik, Psykoterapi og EMDR terapi. Vi er omstillet i forhold til den nye lovgivning og opmærksom på barnets stemme, både når vi observerer, vejleder og beskriver.

 

Respekt
Vi mener, at alle har krav på at blive hørt og set på med værdighed. Derfor møder vi vores klienter med anerkendelse og empati. Vi ser det hele menneske og forsøger at få mangfoldigheden af fortællinger om familien frem i lyset. Det er en kilde til en bedre forståelse af, hvem de er, og hvilke ressourcer de har. Vi forsøger at skabe et fundament for deres forandring ved at skabe nye positive fortællinger om deres liv og erstatte de negative mønstre med positive tendenser. Samtidigt støtter vi dem i deres selvstændiggørelse.

Vi viser respekt for de danske værdier: ligestilling; respekt for alle, uanset køn, etnicitet og religion; tillid til systemet; selvstændighed; kristne traditioner. Men samtidigt viser vi også respekt for de værdier, som familien repræsenterer, så længe de er i overensstemmelse med den danske lovgivning. Vi mener, at disse værdier er vigtige for børnenes selvforståelse, selvværd og identitetsdannelse.

 

Troværdighed
Det er vigtigt for os, at I opfatter JC Terapi som en loyal samarbejdspartner. Derfor arbejder vi ud fra flere etiske principper. Vi benytter os af supervisioner og laver løbende evalueringer af vores tiltag, både med vores samarbejdspartnere og internt. Vi informerer altid familiens socialrådgiver, hvis vores indsatser er utilstrækkelige eller ikke skaber progression, hvis vi kan nøjes med færre timer, hvis vi vil supplere med andre tiltag eller når familien er færdigbehandlet. Efter 3 mdr. laver vi et opfølgningsmøde og udarbejder en statusrapport. På baggrund af fælles vurdering kan vi forlænge eller afslutte vores arbejde.

Vi lægger også stor vægt på et godt tværfagligt samarbejde med kommunen, familien, skolen, sundhedsvæsenet, fritidsaktiviteter og andre relevante instanser. Vi mener, at vores klienter bedst kan drage fordel af, at vi alle arbejder sammen mod fælles mål og støtter dem fra forskellige sider i deres liv.

Ydelser:

 • Familiebehandling
 • Intensiv familiebehandling
 • Forebyggende familiebehandling for spædbørnsfamilier
 • Overvåget samvær
 • Støttet samvær
 • Kontaktperson til børn og unge
 • Efterværn
 • Observationsopgaver – forældre og børn
 • Støtteperson til forældre med anbragte børn
 • Børnefaglig undersøgelse
 • Aflysning eller aflastning i hjemmet
 • Kurser til fagpersoner
 • Forældrekurser
 • Vurdering af forældrekompetencer
 • Børnesamtaler
 • Traumeterapi – børn og voksne
 • Psykoterapi – børn og voksne
 • Psykoedukation
 • Modtagelse af flygtninge
 • Skolefravær
 • Råd og vejledning
 • Mentorordning
 • Praktisk pædagogisk støtte
 • Gruppeforløb – udsatte familier eller familier i krise

Kontakt JC Terapi

Har du spørgsmål? Kontakt os endelig

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Ring til os på telefon (+45) 52 34 01 58 eller send en mail til kontakt@jcterapi.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

(+45) 52 34 01 58
kontakt@jcterapi.dk