Familiebehandling

Familiebehandlingsindsatsen er målrettet udsatte og sårbare familier, samt familier som har udfordringer i forbindelse med diverse livssituationer. Indsatsen bygger på en række fokusområder. Målgruppe er familier, hvor barnet mistrives eller hvor der er risiko for, at et barn eller en ung skal anbringes, men hvor det skønnes, at man ved en intensiv og koordineret indsats i familien kan skabe positiv udvikling og undgå en anbringelse. Familiebehandling kan justeres efter behov. Vi har fokus på en helhedsorienteret indblik i families samlede situation. Vores arbejde er altid ressource- og løsningsfokuseret. Vi lærer forældrene at bruge bæredygtige værktøjer til at støtte deres  børn fremadrettet. Vi udarbejder også et ressource- og netværkskort for at kunne afdække ressourcer hos familien og familiens netværk. Vi iværksætter udviklingsorienterede aktiviteter i og udenfor hjemmet for at klarlægge familiens dynamik og samspil og øve på at indarbejde en ny mode at være familie på.

 

Vi kan støtte forældrene i:

 • forældrekompetencer
 • mentaliseringsevner
 • reguleringsstrategier – adfærd og følelser
 • struktur og forudsigelighed
 • praktisk hjælp
 • psykisk balance
 • parforholdsproblematikker

Vi kan støtte børnenes i:

 • sociale kompetencer
 • reguleringsstrategier – adfærd og følelser
 • relation til deres forældre
 • psykisk balance
 • håndtæring af skoleproblematikker
 • konflikthåndtæring 
 • mentaliseringsevner

I vores arbejde med familier benytter vi os af en pædagogisk-psykoterapeutisk tilgang. Vi har barnets individuelle udvikling og behov i fokus. Samtidigt arbejder vi systemisk, hvilket indebærer, at vi også koncentrerer os om relationerne. Det gør vi, fordi vi bedst kan nå barnet gennem dets forældre. Derfor supplerer vi tit den pædagogiske indsats med psykoterapeutiske tiltag. Vores erfaring viser, at det ofte er nødvendigt for at skabe mening og progression. Fx. bærer nogle forældre på traumer, som begrænser deres forældrekompetencer. Når forældrene bruger energi på at skulle klare egne udfordringer, kan de have svært ved at være nærværende, holde fokus og opfylde barnets behov. En forløsning af forældrenes traumer har derfor indflydelse på barn-forældre relationen og giver overskud til at tilegne sig nye pædagogiske værktøjer. Dog tilpasser vi os altid til de ønsker, som vores klienter kommer med. Er det et ønske om udelukkende socialpædagogisk støtte, er vi også klar til at varetage opgaven.

Vi mener, at kun med de rigtige indsatser er vi i stand til at møde, behandle og støtte vores klienter. Derfor anvender vi udelukkende evidensbaserede og traumarelaterede metoder. I vores praksis viser vi både respekt for danske værdier, der afspejler det samfund, vi lever i: ligestilling, tillid, selvstændighed, hygge samt kristne værdier – og for de værdier, som etniske minoriteter repræsenterer, så længe de er i overensstemmelse med den danske lovgivning. Dette gør vi, da de er vigtige i forbindelse med identitetsdannelsen. Vi fokuserer på et godt fungerende tværfagligt samarbejde fx. med kommunen, skolen, sundhedsvæsen, fritidsaktiviteterne og familien. Vi mener, at vores klienter bedst kan profitere, hvis vi alle arbejder sammen mod nogle fælles mål, og de bliver støttet fra forskellige sider i deres liv.

Ofte stillede spørgsmål om Familiebehandling

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til behandlingen. Du kan også finde svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om familiebehandling nedenunder. 

Det afhænger af både familien og dens udfordring. Det er vigtigt for os, at vores tiltag ikke er grænseoverskridende, og at familien er med på vores idé, om hvordan vi kan hjælpe dem. Det er vigtigt, at vi stræber mod fælles mål. Vi skræddersyr et individuelt program, hvor vi kan benytte os af terapi og pædagogik. Det kan være tale om ambulant behandling hjemme hos familien eller samtaler i vores lokale. Indsatsen kan bestå af observation, vejledning, undervisning, traumeterapi fx med chokforløsning, individuelle terapisessioner med forældre og deres børn, gruppesessioner, samt aktiviteter med familien, m.m.

Vi har tavshedspligt. Alt, hvad der sker i terapien/behandlingen, forbliver mellem terapeuten og familien, medmindre der er tale om noget kriminelt. Alle vores data opbevares fortroligt. Familiens navn, problematik og adresse er anonyme, og ingen kan få oplysninger om deres følsomme data. Hvis familien bliver henvist af kommunen, er familiens sagsbehandler informeret om vores tiltag og behandlingsresultater via tlf., fælles møder med familien og statusbeskrivelser. 

Det er meget forskelligt, hvilke problematikker, familier kommer med. Det kan være børnenes udadreagerende adfærd, skoleproblemer, udfordringer i forældre-barn relationen, svære perioder med dødsfald, sygdom eller skilsmisse, skadelig omgangskreds, forældrenes egne problemer som påvirker barnet, integrationsudfordringer og krigstrauma. Alt som virker udfordrende for forældrene kan i princippet påvirke barnet, og alt hvad der virker udfordrende for barnet kan påvirke forældrene. Derfor er vores behandlingsarbejde ikke begrænset til bestemte problematikker.