Familiebehandling

Vores familiebehandling indeholder både familieterapi, rådgivning og støtte. Familiebehandlingsindsatsen er rettet mod familier, der står over for forskellige udfordringer i deres livssituationer, f.eks.:

  • Barnet mistrives
  • En risiko for anbringelse
  • Bekymrende adfærd hos børn
  • Kriser i familien i forbindelse med dødsfald, skilsmisse, sygdom, misbrug, flytning m.m.
  • Transgenerationelle traumer i familien
  • Problemer i parforhold

Familiebehandlingen tilpasses efter behov og fokuserer på en helhedsorienteret forståelse af familiens samlede situation. Vores arbejde er altid ressource- og løsningsorienteret, og vi hjælper forældrene med at bruge bæredygtige værktøjer til at støtte deres børns fremtid og bearbejde deres egne problemer. Som en del af vores arbejde udarbejder vi både et ressource- og netværkskort samt en livslinje og livscirkel for at identificere familiens ressourcer og udfordringer. Vi iværksætter udviklingsorienterede opgaver for at træne familien i at indarbejde en ny måde at være familie på.

Vi anvender en pædagogisk-psykoterapeutisk tilgang. Vi har fokus på barnets individuelle udvikling og behov samtidig med, at vi arbejder med familiens relationer på et systemisk niveau. Vi mener, at den bedste måde at nå barnet på er gennem dets forældre, og derfor supplerer vi ofte den pædagogiske indsats med psykoterapeutiske metoder. Vores erfaring viser, at dette er nødvendigt for at skabe mening og fremgang. Nogle forældre bærer rundt på traumer, der begrænser deres evne til at være gode forældre eller gode ægtefæller. Når forældrene får hjælp til at bearbejde deres egne udfordringer, bliver de bedre i stand til at være til stede, fokusere og imødekomme deres barns behov. En frigørelse af forældrenes traumer har en positiv indvirkning på forholdet mellem barn og forældre og giver dem ressourcer til at tilegne sig nye værktøjer. Vi tilpasser dog altid vores tilgang til de ønsker, som vores klienter kommer med.
Ønsker du at høre mere om familieterapi eller behandlingen, så kontakt os.

Støtte til børn

Vi kan yde støtte til børn på følgende områder:

Sociale kompetencer
Vi hjælper børn med at udvikle deres sociale kompetencer, herunder evnen til at etablere og opretholde sunde relationer til jævnaldrende og voksne.

Reguleringsstrategier – adfærd og følelser
Vi støtter børn i at lære effektive strategier til at regulere deres adfærd og følelser, så de bedre kan håndtere forskellige situationer.

Relation til deres forældre
Vi arbejder på at styrke børnenes relation til deres forældre og skabe et trygt og tillidsfuldt familiemiljø.

Psykisk balance
Vi fokuserer på at fremme børnenes psykiske balance og trivsel, så de kan håndtere eventuelle udfordringer og stressfaktorer i deres liv.

Håndtering af skoleproblematikker
Vi hjælper børn med at tackle og håndtere eventuelle udfordringer i forbindelse med skolegangen, så de kan trives og opnå deres fulde potentiale.

Konflikthåndtering
Vi støtter børn i at udvikle sunde og konstruktive strategier til at håndtere konflikter og problemer i deres liv.

Mentaliseringsevner
Vi hjælper børn med at udvikle deres mentale evner, så de bedre kan forstå sig selv og andre menneskers tanker og følelser.

Støtte til forældre

Vi kan yde støtte til forældre på følgende områder:

Forældrekompetencer
Vi arbejder på at styrke forældrenes kompetencer, så de bliver bedre rustet til at håndtere forskellige udfordringer i forbindelse med opdragelse og familieliv.

Mentaliseringsevner
Vi hjælper forældre med at udvikle deres mentale evner, så de bedre kan forstå og tage hensyn til deres børns følelser og behov.

Reguleringsstrategier – adfærd og følelser
Vi støtter forældre i at lære effektive strategier til at regulere både deres egen og deres børns adfærd og følelser.

Struktur og forudsigelighed
Vi hjælper med at etablere en struktureret og forudsigelig hverdag for både forældre og børn, hvilket kan bidrage til større trivsel og stabilitet.

Praktisk hjælp
Vi tilbyder praktisk hjælp og vejledning til forældre i forbindelse med daglige opgaver og udfordringer.

Psykisk balance
Vi arbejder på at styrke forældrenes psykiske balance og trivsel, så de bedre kan håndtere stress og andre psykiske udfordringer.

Parforholdsproblematikker
Vi yder støtte og vejledning til forældre i forhold til at håndtere udfordringer i deres parforhold, så de kan skabe et sundt og støttende miljø for deres børn.

Ofte stillede spørgsmål om familiebehandling

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til familieterapi eller behandlingen. Du kan også finde svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om familiebehandling nedenunder.

Hvordan forgår familiebehandling?

Det afhænger af både familien og dennes udfordring. Det er vigtigt for os, at vores tiltag ikke er grænseoverskridende, og at familien er med på vores idé om, hvordan vi kan hjælpe dem. Det er vigtigt, at vi stræber mod fælles mål. Vi skræddersyr et individuelt program, hvor vi kan benytte os af terapi og pædagogik. Der kan være tale om ambulant behandling hjemme hos familien eller samtaler i vores lokale. Indsatsen kan bestå af observation, vejledning, undervisning, traumeterapi f.eks. med chokforløsning, individuelle terapisessioner med forældre og deres børn, gruppesessioner samt aktiviteter med familien m.m.

Kan vi være anonyme, når vi kommer i terapi/behandling?

Vi har tavshedspligt. Alt, hvad der sker i terapien/behandlingen, forbliver mellem terapeuten og familien, medmindre der er tale om noget kriminelt. Alle vores data opbevares fortroligt. Familiens navn, problematik og adresse er anonyme, og ingen kan få oplysninger om deres følsomme data. Hvis familien bliver henvist af kommunen, er familiens sagsbehandler informeret om vores tiltag og behandlingsresultater via tlf., fælles møder med familien og statusbeskrivelser.

Hvilke problemer kan man behandle?

Det er meget forskelligt, hvilke problematikker familier kommer med. Det kan være børnenes udadreagerende adfærd, skoleproblemer, udfordringer i forældre-barn relationen, svære perioder med dødsfald, sygdom eller skilsmisse, skadelig omgangskreds, forældrenes egne problemer, som påvirker barnet, integrationsudfordringer og krigstrauma. Alt som virker udfordrende for forældrene kan i princippet påvirke barnet, og alt hvad der virker udfordrende for barnet kan påvirke forældrene. Derfor er vores behandlingsarbejde ikke begrænset til bestemte problematikker.

Kontakt JC Terapi

Har du spørgsmål til vores familieterapi i Århus? Kontakt os endelig

Har du behov for familieterapi eller familiebehandling i Århus? Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Du er velkommen til at kontakte os. Ring til os på telefon (+45) 52 34 01 58 eller send en mail til kontakt@jcterapi.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

(+45) 52 34 01 58
kontakt@jcterapi.dk