Familieterapi

Vores familieterapi indeholder også rådgivning og støtte.  Familiebehandlingsindsatsen er rettet mod udsatte og sårbare familier samt familier, der står over for forskellige udfordringer i deres livssituationer. Målgruppen er familier, hvor et barn mistrives eller befinder sig i en risiko-zone eller hvor der er en risiko for anbringelse. En intensiv og koordineret støtte kan skabe positive forandringer og forhindre anbringelsen. 

 

En intensiv og koordineret støtte

Familiebehandlingen tilpasses efter behov og fokuserer på en helhedsorienteret forståelse af familiens samlede situation. Vores arbejde er altid ressource- og løsningsorienteret, og vi hjælper forældrene med at bruge bæredygtige værktøjer til at støtte deres børns fremtid. Som en del af vores arbejde udarbejder vi også et ressource- og netværkskort for at identificere familiens og deres netværks ressourcer. Vi iværksætter udviklingsorienterede aktiviteter for at afklare familiens dynamik og samspil og træne dem i at indarbejde en ny måde at være familie på.

Støtte til forældre

 

Vi kan yde støtte til forældre på følgende områder:

Forældrekompetencer

Vi arbejder på at styrke forældrenes kompetencer, så de bliver bedre rustet til at håndtere forskellige udfordringer i forbindelse med opdragelse og familieliv.

Mentaliseringsevner

Vi hjælper forældre med at udvikle deres mentale evner, så de bedre kan forstå og tage hensyn til deres børns følelser og behov.

Reguleringsstrategier – Adfærd og Følelser

Vi støtter forældre i at lære effektive strategier til at regulere både deres eget og deres børns adfærd og følelser.

Struktur og Forudsigelighed

Vi hjælper med at etablere en struktureret og forudsigelig hverdag for både forældre og børn, hvilket kan bidrage til større trivsel og stabilitet.

Praktisk Hjælp

Vi tilbyder praktisk hjælp og vejledning til forældre i forbindelse med daglige opgaver og udfordringer.

Psykisk Balance

Vi arbejder på at styrke forældrenes psykiske balance og trivsel, så de bedre kan håndtere stress og andre psykiske udfordringer.

Parforholdsproblematikker

Vi yder støtte og vejledning til forældre i forhold til at håndtere udfordringer i deres parforhold, så de kan skabe et sundt og støttende miljø for deres børn.

Støtte til børn

 

Vi kan yde støtte til børn på følgende områder:

Sociale Kompetencer

Vi hjælper børn med at udvikle deres sociale kompetencer, herunder evnen til at etablere og opretholde sunde relationer til jævnaldrende og voksne.

Reguleringsstrategier – Adfærd og Følelser

Vi støtter børn i at lære effektive strategier til at regulere deres adfærd og følelser, så de bedre kan håndtere forskellige situationer.

Relation til Deres Forældre

Vi arbejder på at styrke børnenes relation til deres forældre og skabe et trygt og tillidsfuldt familiemiljø.

Psykisk Balance

Vi fokuserer på at fremme børnenes psykiske balance og trivsel, så de kan håndtere eventuelle udfordringer og stressfaktorer i deres liv.

Håndtering af Skoleproblematikker

Vi hjælper børn med at tackle og håndtere eventuelle udfordringer i forbindelse med skolegangen, så de kan trives og opnå deres fulde potentiale.

Konflikthåndtering

Vi støtter børn i at udvikle sunde og konstruktive strategier til at håndtere konflikter og problemer i deres liv.

Mentaliseringsevner

Vi hjælper børn med at udvikle deres mentale evner, så de bedre kan forstå sig selv og andre menneskers tanker og følelser.

En helhedsorienteret tilgang til familiebehandling

I vores arbejde anvender vi en pædagogisk-psykoterapeutisk tilgang. Vi har fokus på barnets individuelle udvikling og behov samtidig med, at vi arbejder med familiens relationer på et systemisk niveau. Vi mener, at den bedste måde at nå barnet på er gennem dets forældre, derfor supplerer vi ofte den pædagogiske indsats med psykoterapeutiske metoder. Vores erfaring viser, at dette er nødvendigt for at skabe mening og fremgang. Nogle forældre bærer rundt på traumer, der begrænser deres evne til at være gode forældre. Når forældrene får hjælp til at bearbejde deres egne udfordringer, bliver de bedre i stand til at være til stede, fokusere og imødekomme deres barns behov. En frigørelse af forældrenes traumer har derfor en positiv indvirkning på forholdet mellem barn og forældre og giver dem ressourcer til at tilegne sig nye pædagogiske værktøjer. Vi tilpasser dog altid vores metoder til de ønsker, som vores klienter kommer med. Hvis der er et ønske om udelukkende socialpædagogisk støtte, er vi også klar til at imødekomme dette ønske.

Ofte stillede spørgsmål om Familiebehandling

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til behandlingen. Du kan også finde svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om familiebehandling nedenunder. 

Det afhænger af både familien og dens udfordring. Det er vigtigt for os, at vores tiltag ikke er grænseoverskridende, og at familien er med på vores idé, om hvordan vi kan hjælpe dem. Det er vigtigt, at vi stræber mod fælles mål. Vi skræddersyr et individuelt program, hvor vi kan benytte os af terapi og pædagogik.  

Vi har tavshedspligt. Alt, hvad der sker i terapien/behandlingen, forbliver mellem terapeuten og familien, medmindre der er tale om noget kriminelt. Alle vores data opbevares fortroligt. Familiens navn, problematik og adresse er anonyme, og ingen kan få oplysninger om deres følsomme data. 

Det er meget forskelligt, hvilke problematikker, familier kommer med. Det kan være børnenes udadreagerende adfærd, skoleproblemer, udfordringer i forældre-barn relationen, par-problematikker, kriser i familiern, svære perioder med dødsfald, sygdom eller skilsmisse, skadelig omgangskreds,  integrationsudfordringer, traumer m.m. Alt som virker udfordrende for forældrene kan i princippet påvirke barnet, og alt hvad der virker udfordrende for barnet kan påvirke forældrene. Derfor er vores behandlingsarbejde ikke begrænset til bestemte problematikker.