JC Terapi


Specialister i traume-, familie- og stressbehandling

Vi tilbyder

Traumebehandling

Dette tilbud henvender sig til dig, som har været udsat for traumatiske oplevelser. Vi behandler både traumer forårsaget af enkeltstående såvel som langtidsvarige hændelser. Med udgangspunkt i dine behov, livssituation og ressourcer skræddersyer vi et unikt terapiforløb. Vi arbejder integrativt, hvilket betyder, at vi benytter forskellige metoder og terapiformer. Læs mere her.

Familiebehandling

Dette tilbud henvender sig til jer, som har børn og oplever negative samspilsmønstre i familien. Vi arbejder systemisk, hvilket betyder, at I alle i familien bliver inddraget i processen. Igennem forløbet bliver I udstyret med konkrete, overskuelige og holdbare værktøjer til at skabe øget trivselVi har gode erfaringer med at supplere familiebehandlingen med traumebehandling. Læs mere her.

Stressbehandling

Dette tilbud henvender sig til dig, som er eller har været udsat for arbejdsrelateret stress. I stresscoaching arbejder vi med din psykiske og fysiske tilstand. Du lærer at undgå en alvorlig stresstilstand ved at tilegne dig hensigtsmæssige mestringsstrategier Forløbet indeholder en kombination af vejledning, støtte og læring. Læs mere her.

 

 

Konsulent opgaver

Dette tilbud henvender sig til kommuner og institutioner, der arbejder med traumatiserede og udsatte børn og familier. Vi varetager forskellige opgaver f.eks. børnesamtaler, hjemmekonsultationer, ambulant familiebehandling, overvåget samvær, familierådgivning, støtte til forældre med anbragte børn, forebyggende indsats, støttet samvær, bo projekt- unge, mentorordning og gruppeterapi. Vi holder også foredrag for institutioner inden for vores ekspertise-områder: “Traumatiserede flytningebørn i pædagogisk praksis” og “Udsatte børn”. Læs mere her.

Martin J. Clausen

Indehaver og Stress Coach

Teresa J. Clausen

Cand. Pæd., Psykoterapeut MPF med speciale i traume- og familieterapi, Pædagog, Familieterapeut, Psykotraumatolog, EMDR-terapeut

JC Terapi

JC Terapi sætter altid klienten i fokus. Vi tager udgangspunkt i klientens konkrete livssituation, ressoucer og egen forståelse af udfordringen. På baggrund af vores faglige, personlige og erfaringsmæssige viden skræddersyer vi et unikt programSom noget innovativt kan vi sammensætte elementer fra psykoterapi og pædagogik. Det giver ofte den bedste forståelse, forudsætninger og motivation for progression. For det bedste udbytte bruger vi elementer fra forskellige faglige evidensbaserede metoder og benytter os af supervisioner.  

 

Vi er specialiseret inden for følgende målgrupper:

  • Traumatiserede voksne og børn
  • Familier i krise
  • Etniske minoriteter
  • Anbragte børn og plejefamilier
  • Stressramte inden for arbejdsmarkedet

Vi tilbyder:

 

Referencer